ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΑΛΙΚΗ ΠΕΡΡΩΤΗ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
29/07/2019
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29/07/2019

Το νέο κτιριακό συγκρότημα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες ενός κολλεγίου υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών χωρητικότητας 500 προπτυχιακών φοιτητών και 100 μεταπτυχιακών φοιτητών.

To νέο κτίριο αποτελείται από δύο πτέρυγες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με ένα κεντρικό foyer δύο επιπέδων ενώ παράλληλα ενώνονται άμεσα στο ισόγειο επίπεδο με το υφιστάμενο κτήριο του κολλεγίου Δ.Περρωτής.

Το νέο κτίριο στεγάζει τις αίθουσες διδασκαλίας των φοιτητών μαζί με αμφιθέατρα, εργαστήρια και κοινόχρηστους χώρους.

Ο συνολικός σχεδιασμός βασίστηκε στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής με στόχο την μέγιστη αποδοτικότητα στη χρήση ενέργειας, νερού και υλικών, με παράλληλη μείωση των ρύπων για την δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.

Χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η ενσωμάτωση του στο φυσικό περιβάλλον μέσο της γεωμετρίας του και της χρήσης των υλικών που ενδυναμώνουν την σχέση με το υφιστάμενο κτιριακό περιβάλλον της Α.Γ.Σ

Το κτήριο αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα , με μικτή επιφάνεια κάλυψης 1.120m2 ανά επίπεδο και συνολική επιφάνεια σε όλα τα επίπεδα 3.360 m2.

APXITEKTONIKH MEΛETH: ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΠΑΓΩΝΗ Α.Τ.Ε


IΔIOKTHTHΣ: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
TOΠOΘEΣIA: ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ: 3360 μ2
XPONOΣ MEΛETHΣ: 2015 - 2016
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 2016 - 2017
XPONOΣ MEΛETHΣ - KATAΣKEYHΣ: 2015 - 2017
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 3.500.000 €