ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
25/04/2020
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ
04/03/2020

Το έργο αφορά στην ανάπλαση της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου από την οδό Εδμόνδου Ροστάν μέχρι την οδό Πραξιτέλους. Προτάθηκε στο πλαίσιο των αναπλάσεων των οδών πλησίον κτιρίων ειδικού ενδιαφέροντος με γνώμονα την βελτίωση και προβολή αυτών προς τον επισκέπτη και την δημιουργία μίας συνολικής αστικής εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό η ανάδειξη της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου στο συγκεκριμένο τμήμα σηματοδοτεί την προσέγγιση στο Γενί Τζαμί. Αυτό το τμήμα του δρόμου έχει άμεση σχέση με την επισκεψιμότητα στο Γενί Τζαμί, σε μία περιοχή με έντονο οικιστικό χαρακτήρα και μικτές χρήσεις, η οποία έχει πρόσβαση από δύο κύριες αρτηρίες, από και προς το κέντρο της πόλης. Επί της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου βρίσκονται δύο σχολικά συγκροτήματα καθώς και τμήμα της ακαδημίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η περιοχή έχει αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων στην διάρκεια της ημέρας , ενώ η επισκεψιμότητα στο Γενί Τζαμί έχει αύξουσα πορεία τα τελευταία χρόνια με την παρουσία όλο και περισσότερων τουριστών κατά την διάρκεια του έτους.

Βασικός στόχος είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού. Αυτό εξασφαλίζεται κυρίως με την άρση της πολυμορφίας και την εξασφάλιση ενός ενιαίου, κοινού και αναγνωρίσιμου ύφους. Σημαντικά στοιχεία της πρότασης σε αυτή την κατεύθυνση είναι η οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης, η αντικατάσταση των επιστρώσεων πεζοδρομίων, η οργάνωση των στοιχείων σήμανσης, αστικού εξοπλισμού και των κάδων απορριμμάτων όπως και η βελτίωση του φωτισμού και η δενδροφύτευση. Η κυριότερη σχεδιαστική απόφαση είναι η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου εκατέρωθεν της οδού και η απομάκρυνση των περισσότερων θέσεων στάθμευσης σε συνδυασμό με την συνέχιση των υλικών επέμβασης, που εξασφαλίζει αντιληπτική συνέχεια και μεγαλώνει οπτικά τον χώρο.

Η διαμόρφωση της οδού έχει θεωρηθεί μέσα από το πρίσμα της συνολικής αναβάθμισης του δικτύου αστικών υπαίθριων χώρων της πόλης, που στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου τουριστικού περιπάτου που συνδέει αξιόλογα σημεία της ευρύτερης περιοχής του ιστορικού κέντρου της πόλης.

APXITEKTONIKH MEΛETH: ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: EMDC


IΔIOKTHTHΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΕΠΑ
TOΠOΘEΣIA: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
XPONOΣ MEΛETHΣ: 2016 - 2017
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 2018 - 2019
ΔΩΡΕΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ