ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
05/03/2020
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
04/03/2020

Ηπαρούσα Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη αφορά την ανάπλαση της οδού Συγγρού από την οδό Κρυστάλλη με Φιλίππου μέχρι την οδό Ολύμπου.Το έργο αυτό προτάθηκε στο πλαίσιο των αναπλάσεων των οδών πλησίον κτιρίων ειδικού ενδιαφέροντος με γνώμονα την βελτίωση και προβολή αυτών προς τον επισκέπτη και την δημιουργία μίας συνολικής αστικής εμπειρίας.

Βασικός στόχος είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού. Αυτό εξασφαλίζεται κυρίως με την άρση της πολυμορφίας και την εξασφάλιση ενός ενιαίου, κοινού και αναγνωρίσιμου ύφους. Σημαντικά στοιχεία της πρότασης σε αυτή την κατεύθυνση είναι η οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης, η αντικατάσταση των επιστρώσεων πεζοδρομίων, η οργάνωση των στοιχείων σήμανσης, αστικού εξοπλισμού και των κάδων απορριμμάτων και η βελτίωση του φωτισμού. Η κυριότερη σχεδιαστική απόφαση είναι η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου εκατέρωθεν της οδού, η βελτίωση της προσαρμογής των οδών Κρυστάλλη και Συγγρού και η απομάκρυνση των περισσότερων θέσεων στάθμευσης σε συνδυασμό με την επιλογή των υλικών επέμβασης, που αναδεικνύουν το ιστορικό κτίριο της Συναγωγής Μοναστηριωτών.

Επιχειρείται επίσης η ένταξη στον ιστό των αστικών υπαίθριων χώρων του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Η πρόταση επιχειρεί να μετατρέψει την οδό σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, αναβαθμίζοντας τις περιοχές διέλευσης των πεζών και διευρύνοντας το χώρο εκτόνωσης του κοινού μπροστά από τη Συναγωγή. Βασική σχεδιαστική επιδίωξη είναι η ανάδειξη του πρόσφατα ανακαινισμένου ιστορικού κτιρίου σε πόλο έλξης του κοινού, μέσω της βελτίωσης του δημοσίου χώρου λειτουργικά και αισθητικά και δίνοντας προτεραιότητα στον πεζό. Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην επιλογή των υλικών, ώστε ο συνδυασμός των νέων με τα παλαιότερα να μην αφαιρεί από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του δρόμου, αλλά αντίθετα να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ενιαίου συνόλου, με σαφείς τόσο ιστορικές όσο και σύγχρονες αναφορές.

APXITEKTONIKH MEΛETH: ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: EMDC


IΔIOKTHTHΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΕΠΑ
TOΠOΘEΣIA: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
XPONOΣ MEΛETHΣ: 2016 - 2017
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 2018 - 2019
ΔΩΡΕΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ