ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΠEΝΤΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤEΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙΑΚO ΚEΝΤΡΟ ΒEΡΟΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙΑΚO ΚEΝΤΡΟ ΒEΡΟΙΑΣ
22/05/2017
ΤΡAΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡAΠΕΖΑ ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡAΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡAΠΕΖΑ ΕΓΝΑΤΙΑ
22/05/2017
Το μέτωπο των πέντε κτιρίων παρουσιάζει σε μικρογραφία το σύνολο σχεδόν της αρχιτεκτονικής μορφολογίας των αρχών του αιώνα και του Μεσοπολέμου που συναντάται σε επαγγελματικούς χώρους στη Θεσσαλονίκη.

Η συνθετική πρόταση εμπεριείχε τη λειτουργική και μορφολογική οργάνωση και αποκατάσταση των κτιρίων και μία σειρά γενικότερων αρχών και αποφάσεων για τη φιλοσοφία της επέμβασης.

Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσίασε η προσαρμογή χώρων μεγαλύτερης κλίμακας (χρηματοπιστωτικές λειτουργίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις) σε χώρους που σχεδιάστηκαν για χρήσεις μικρότερης κλίμακας (καταστήματα, γραφεία). Το πρόβλημα έγινε περισσότερο επιτατικό, αφού για τη δημιουργία χώρου χρηματιστηρίου, αίθουσας εκδηλώσεων και μουσείου συνενώθηκαν τα μεμονωμένα κτίρια.

Η επέμβαση δημιούργησε τρεις λειτουργικές ενότητες:
  • Το κτίριο Α με ανεξάρτητα λειτουργία αλλά με δυνατότητα επικοινωνίας με τα κτίρια Β, Γ.
  • Τα κτίρια Β, Γ ενοποιημένα, με ανεξάρτητες λειτουργίες στα επίπεδα ισογείου και ορόφων και προσθήκη ορόφου με χρήση σχετιζόμενη με το Δ, Ε.
  • Τα κτίρια Δ, Ε ενοποιημένα, με σύνδεση με τον όροφο – προσθήκη των Β, Γ.
Η χωροθέτηση των λειτουργιών στο κτίριο Α – τραπεζικό κατάστημα στο ισόγειο, γραφείο στους ορόφους – ήταν σε αντιστοιχεία με τους υφιστάμενους χώρους, γεγονός που βοήθησε στη διατήρηση με ενίσχυση του στατικού συστήματος του κτιρίου. Στα υπόλοιπα κτίρια οι χρήσεις είναι διαφορετικές και άλλης κλίμακας από τις αρχικά προβλεπόμενες. Πράγματι, στο κτίριο Β-Γ εκτός από τα καταστήματα που κατασκευάζονται στο ισόγειο, στον πρώτο και δεύτερο όροφο των ενοποιημένων κτιρίων χωροθετούνται οι χρηματοπιστωτικές λειτουργίες του Χρηματιστηρίου και κατασκευάζεται προσθήκη νέου ορόφου που στεγάζει την αίθουσα εκδηλώσεων. Αντίστοιχα στους ορόφους του κτιρίου Ε θα φιλοξενείται Μουσείο οργάνων μουσικής με παρεμφερείς χώρους εργαστηρίων βιβλιοθήκης και εκπαίδευσης. Το κτίριο Δ αποτελεί το χώρο κλειδί, τον κύριο μοχλό κάθετων εξυπηρετήσεων και επικοινωνίας με την αίθουσα εκδηλώσεων και το μουσείο. Οι όψεις των κτιρίων διατηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν. Ειδικότερα η όψη του κτιρίου Ε ανακατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σχέδια της αρχικής μελέτης. Η χρωματική αποκατάσταση συμβαδίζει την οργάνωση-αποκατάσταση των όψεων. Η μόνη επέμβαση στο υπάρχον περίβλημα των κτιρίων είναι η προσθήκη καθ’ ύψος ορόφου στο κτίριο Β-Γ. Η προσθήκη αυτή κατασκευάστηκε σε εσοχή και είναι ελαφριά κατασκευή από γυαλί και μέταλλο που εκπληρώνει απόλυτα τις σύγχρονες απαιτήσεις, χωρίς να επιβαρύνει αισθητικά το ήδη πλούσιο σε διακοσμήσεις και μνήμες υπάρχον περιβάλλον. Η προσθήκη αυτή στην πρόσοψη, στο μέτωπο της Κατούνη, δεν υπερβαίνει το ύψος των κτιρίων Δ και Ε. Από άποψη φέροντος οργανισμού, το προς εκτέλεση έργο χαρακτηρίζεται από διαφορετική ανά κτίριο φιλοσοφία επέμβασης.
APXITEKTONIKH MEΛETH:

KTIPIO A (YΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ TΡAΠΕΖΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ): B.ΠΑΠΑΣ, Δ.TΕΝΤΟΚΑΛΗΣ, E ΨAΛΤΟΥ,

KTIPIO B-Γ (XΡΗΜΑΤΙΣΤHΡΙΟ - AIΘΟΥΣΑ MΟΥΣΙΚHΣ): ΓΡΑΦΕIΟ X.KΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, EΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: A.BΑΝΟΣ,

KTIPIO Δ-E (MΟΥΣΕΙΟ MΟΥΣΙΚΩΝ OΡΓΑΝΩΝ): ΓΡΑΦΕΙΟ I.TΡΩΝΤΣΙΟΣ - M.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ


ΣTATIKH MEΛETH:

N.AΣΜΕΝΙAΔΗΣ, K.ΣΤΥΛΙΑΝIΔΗΣ, X.IΓΝΑΤAΚΗΣ, Γ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣIΟΥ


H/M MEΛETH:

I.ABBOTT, B.KΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΔΗΣ, K.AΝΔΡEΟΥ, E.KΟΥΒEΛΗΣ


EΠIBΛEΨH:

B.ΠΑΠΠAΣ, X.KΟΥΛΟΥΚΟYΡΗΣ, I.TΡΩΝΤΣΙΟΣ, Δ.TΕΝΤΟΚΑΛΗΣ, E.ΨΑΛΤΟΥ, M.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, N.KΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗ, A.BΑΝΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ), N.AΣΜΕΝΙΑΔΗΣ, K.ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, X.IΓΝΑΤΑΚΗΣ,

A.TΣΕΡΑΝΙΔΗΣ, X.ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ, K. KΑΣΙΜΑΤΗΣ, I.ABBOTT, B.KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, TΕΧΝΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ TΡΑΠΕΖΑΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ: K.MΑΜΑΣΗΣ, K.XΑΤΖΗΔΗΜΟΣ, K.TΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ, I.ΣΕΚΕΡΗΣ


TEXNIKH ETAIPIA KATAΣKEYHΣ: ΔIEKAT ATEE


IΔIOKTHTHΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
TOΠOΘEΣIA: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
XPONOΣ MEΛETHΣ: 1995
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ:1995-1996
  • Αποκατάσταση πέντε κτιρίων
  • Αποκατάσταση πέντε κτιρίων
  • Αποκατάσταση πέντε κτιρίων