ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
02/12/2019
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΑΛΙΚΗ ΠΕΡΡΩΤΗ
29/07/2019

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δ.Θ και για την εκπλήρωση της αποστολής του επιχειρησιακού προγράμματος 2015-2019, συντάχθηκαν δράσης τοπικής ανάπτυξης σχεδιασμού του Δ.Θ. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής προτάθηκαν και εκτελέσθηκαν μία σειρά έργων μέσο της χρηματοδότησης από το ΙΣΝ.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΥΓΓΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ασφαλών προσβάσεων και ανάδειξη κτιρίων ειδικού ενδιαφέροντος (κτίρια της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης) και συγκεκριμένα:

    I.Εβραϊκό Μουσείο επί της οδού Αγίου Μηνά.

    II.Συναγωγή Μοναστηριωτών επί της οδού Συγγρού.

    III.Συναγωγή Γιαδ Λεζικαρόν επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου.

    IV.Γενί Τζαμί επί της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Σκοπός του έργου είναι η λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση των περιοχών μελέτης, η βελτίωση της προσβασιμότητας, η διευθέτηση της στάθμευσης των οχημάτων ή απομάκρυνσή της όπου κρίνεται απαραίτητο, η αντικατάσταση των αυτοσχέδιων προστατευτικών εμποδίων μπροστά από τα κτίρια της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης καθώς και η ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων και η αύξηση του πρασίνου, όπου είναι δυνατό.

APXITEKTONIKH MEΛETH: ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: EMDC
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ


IΔIOKTHTHΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΕΠΑ
TOΠOΘEΣIA: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
XPONOΣ MEΛETHΣ: 2016 - 2017
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 2018 - 2019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 520.000 €
ΔΩΡΕΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ