ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
07/11/2017
ΚΤΙΡΙΟ ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Β10
ΚΤΙΡΙΟ ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Β10
06/11/2017

Το Δημοτικό Σχολείο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (βαθμοί 1-6) θα στεγάζεται στο συγκρότημα που σήμερα είναι γνωστό ως Sherrill Quadrangle. Το Sherrill Quadrangle χτίστηκε αρχικά το 1926 και χρησιμοποιήθηκε ως εργαστήρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 1995 ανακαινίστηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Κολεγίου Perrotis για τάξεις. Το κτίριο χρειάστηκε περαιτέρω εργασίες ανακαίνισης και βελτιώσεις ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Δημοτικό Σχολείο με σύγχρονα δεδομένα (ΚΕΝΑΚ). Το πλάνο της Σχολής ήταν να είναι έτοιμο προς λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2013, στόχος που επετεύχθη με απόλυτη επιτυχία.

Η βασική ιδέα ηταν να δημιουργηθεί ένα Σχολείο που θα είναι λειτουργικό, ασφαλές και ευχάριστο για τα παιδιά και συγχρόνως φιλικό προς το περιβάλλον και αναβαθμισμένο όσο αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός ανανεώθηκε η διάταξη του κτιρίου έτσι ώστε να μπορούν να στεγαστούν όλες οι χρήσεις (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία, αίθουσες συναρμολόγησης, ιατρείο, υποδοχή, βοηθητικοί χώροι κλπ.), τα απαραίτητα υλικά και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας (δίκτυο φυσικού αερίου, ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά συστήματα, μόνωση θερμότητας και υγρών, μη τοξικά χρώματα και γύψοι). Το κτίριο στην αρχική του κατάσταση βρέθηκε σε ενεργειακή κατηγορία Δ’ και με την πάροδο των εργασιών η ενεργειακή του κλάση πέρασε στην κατηγορία Β’, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να φτάσει στην κλάση Α΄ με την προσθήκη φωτοβολταικών στοιχείων στη στέγη του κτιρίου (έχει γίνει η προεγκατάσταση). Επιπλέον, σχεδιάστηκε ο εξωραϊσμός της γύρω περιοχής ώστε να υπάρχει αρκετός ανοικτός χώρος για τα παιδιά να παίζουν, να εξασκούν αθλήματα και να έχουν βιωματικές εμπειρίες από τον περιβάλλον χώρο της Σχολής.

Το Sherrill θεωρήθηκε κατάλληλος χώρος για το δημοτικό σχολείο, επειδή είναι μια κλειστή, ανεξάρτητη οντότητα. Είναι κατάλληλου μεγέθους (1.800 m2), με εύκολη πρόσβαση στην εκπαιδευτική φάρμα και στις πανεπιστημιουπόλεις που χρησιμοποιούνται στη βιωματική μάθηση. Το συγκρότημα αποτελείται από τέσσερα φτερά, όλα στο επίπεδο του εδάφους, με εξαίρεση ένα διώροφο τμήμα. Τα φτερά περιβάλλουν μια ανοιχτή αυλή (1.000 τ.μ.) σκιασμένη από ένα μεγάλο πλατάνι που είναι ιδανικό ως χώρος αναψυχής και συγκέντρωσης.

Η ομάδα μας συμβουλεύτηκε τους εκπαιδευτικούς σχολείων να προτείνουν προκαταρκτικά σχέδια ανακαίνισης για το Sherrill Quadrangle που θα εξυπηρετούσε καλύτερα τις αναπτυσσόμενες ανάγκες των παιδιών ηλικίας 6-12 ετών, ενώ παράλληλα θα ικανοποιούσε τις προδιαγραφές του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΚ. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονισθεί πως το έργο αυτό συμπεριλήφθηκε στη δράση του ερευνητικού προγράμματος EuInnovate 2020 που προωθεί και μελετά την συμβολή των χρηστών έρευνα και την επιχειρηματικότητα με γνώμονα την αειφορία στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Ένωσης. Το δημοτικό σχολείο αποτελείται από:

 • 12 αίθουσες διδασκαλίας (δύο για κάθε βαθμίδα 1-6)
 • δύο επιστημονικά εργαστήρια (φυσική-χημεία-βιολογία και περιβαλλοντικές μελέτες)
 • αίθουσα τέχνης και χειροτεχνίας
 • βιβλιοθήκη και κέντρο πόρων
 • αίθουσα μέσων και τεχνολογίας
 • θέατρο
 • αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
 • υποδοχή και διοικητική περιοχή
 • υπηρεσίες υγείας
 • κοινόχρηστοι χώροι / αυλή
 • και κατάλληλες για την ηλικία τουαλέτες.

APXITEKTONIKH MEΛETH - ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Κ.ΚΑΠΕΣΙΔΗΣ - Ν.ΜΕΡΤΖΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: Α.ΠΕΤΡΑΣ
ΦΩTOΓPAΦOΣ: ΔΗΜ. ΝΕΡΟΥΛΙΑΣ


IΔIOKTHTHΣ: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
TOΠOΘEΣIA: ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣYNOΛIKO EMBAΔO KTIPIOY: 1800 Μ2
XPONOΣ MEΛETHΣ: 2011 - 2012
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 2012
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ