ΑΚΑΔΗΜIΑ ΓΡΑΜΜAΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΚΑΛΑΜΑΡΙAΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Α.Γ.Σ.
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Α.Γ.Σ.
23/05/2017
ΚΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΚΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
22/05/2017
Τον Απρίλιο του 2003 μετά από προεπιλογή του γραφείου εκπονήθηκε προκαταρκτική μελέτη για την Ακαδημία γραμμάτων και τεχνών του δήμου καλαμαριάς. Η πρόταση έλαβε το δεύτερο βραβείο. Η θέση του οικοπέδου είναι στην συμβολή των οδών Πόντου και Αιγαίου στον δήμο Καλαμαριάς με έκταση 3008,20 τ.μ. Η ανωδομή αποτελείται από ισόγειο και τρεις ορόφους. Στο ισόγειο δημιουργήθηκαν οι χώροι χρήσης εισόδου – φουαγιέ, βιβλιοπωλείου καθώς και αίθουσα διαλέξεων με βοηθητικούς χώρους. Ομοίως στον πρώτο όροφο σχεδιάστηκε φουαγιέ και χώρος αίθουσας διαλέξεων 300 ατόμων ενώ στους επόμενους δύο ορόφους δημιουργηθηκαν γραφειακοί χώροι και βιβλιοθήκη / αναγνωστήριο. Το συνολικό εμβαδό του κτηρίου είναι 2327 τ.μ. Μορφολογικά το κτήριο αναπτύσσεται σε δύο κυρίως άξονες δημιουργόντας από την πλευρά τις εισόδου την αίσθηση ενός κτηρίου σχήματος ‘γ’, με προσανατολισμό στην σύζευξη των οδών Αιγαίου και Πόντου. Η παραπάνω τοποθέτηση του κτηρίου δίνει πολύ καλή προσβασιμότητα στο κτήριο και δημιουργεί την αίσθηση της προσεγγισιμότητας και της υποδοχής που ένα τέτοιο κτήριο χρειάζεται. Ο υπαίθριος χώρος που δημιουργήθηκε δίνει την αίσθηση και την λειτουργικότητα μίας πλατείας, προσθέτοντας έναν εξωτερικό χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων. Το κτήριο παρουσιάζεται συμπαγές αλλά και διαβλητό με την δημιουργία προσεκτικά σχεδιασμένων ανοιγμάτων και περασμάτων. (δημιουργεί colonnade στην ανατολική πτέρυγα). Ο όγκος του κτηρίου διασπάται από την χρήση των διαφορετικών υλικών καθώς και των παιχνίδι των εσοχών και προεξοχών δημιουργόντας επι μέρους σκιάσεις στην διάρκεια της ημέρας. Οι παραπάνω σχεδιαστικές προτάσεις καθώς και η προσεκτική χωροθέτηση του κτηρίου φτιάχνουν ένα αισθητικά και λειτουργικά άρτιο αποτέλεσμα για τις ανάγκες της Ακαδημίας του Δήμου Καλαμαριάς.
APXITEKTONIKH MEΛETH: ΤΡΟΠΑΛΙΣ Ε.Τ.Ε. - Κ.ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣYNEPΓATEΣ: Χ.ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ), Ε.ΨΑΛΤΟΥ, Μ.ΓΡΑΝΗ, Δ.ΤΕΝΤΟΚΑΛΛΗΣ, Α.ΚΕΦΑΛΑ, Α.ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗ
IΔIOKTHTHΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ


TOΠOΘEΣIA: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΥ
ΣYNOΛIKO EMBAΔO KTIPIOY: 3008,20 τ.μ.
XPONOΣ MEΛETHΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003
  • ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  • ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  • ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ