ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΑΛΙΚΗ ΠΕΡΡΩΤΗ
29/07/2019
Tourisikos-peripatos
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ
29/07/2019

Η μελέτη αφορά στα κτίρια ΛΑΔΑΣ και Compton Hall, που σήμερα στεγάζουν τις εγκαταστάσεις του ΙΒ (Διεθνές Απολυτήριο) και περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική προκαταρκτική μελέτη για την επέκταση – αναβάθμιση των χώρων διδασκαλίας, εργαστηρίων, εξυπηρέτησης , συνάθροισης και γραφειακών χώρων.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα του κτηρίου αφορά την επέκταση του προγράμματος του ΙΒ από 150 σε 200 σπουδαστές.

Ως βασικοί άξονες της μελέτης λειτούργησαν η βέλτιστη σχέση οφέλους – κόστους, η ανάδειξη του λιθόκτιστου παλαιού κτιρίου, η συνοχή και εξυπηρέτηση των λειτουργιών, η προσβασιμότητα, η αξιοποίηση όλων των παραμέτρων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

Η ένταξη των κτιρίων στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο των εκτάσεων του «Κολλεγίου Ανατόλια» αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο της μελέτης.

Η νέα προτεινόμενη πτέρυγα αντιμετωπίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα δεδομένα του βιοκλιματικού σχεδιασμού, συνδυάζοντας τον σχεδιασμό ενός περιβαλλοντικά ευαίσθητου κελύφους με τις κατάλληλες Η/Μ εγκαταστάσεις και την κατάταξη του κτιρίου σε υψηλή ενεργειακή κλάση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ


XPONOΣ MEΛETHΣ: 2012