ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Α.Γ.Σ.

ΕΠΑΛ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΕΠΑΛ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
23/05/2017
ΑΚΑΔΗΜIΑ ΓΡΑΜΜAΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΚΑΛΑΜΑΡΙAΣ
ΑΚΑΔΗΜIΑ ΓΡΑΜΜAΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΚΑΛΑΜΑΡΙAΣ
23/05/2017
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι ένα ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με πάνω από 85 χρόνια προσφοράς στη Γεωργία, Κτηνοτροφία και Εκπαίδευση στον Ελληνικό χώρο. Οι εγκαταστάσεις της Σχολής καταλαμβάνουν έκταση περίπου 250 στρεμμάτων και περιλαμβάνουν καλλιεργήσιμη γη, κτίρια διοίκησης, διδασκαλίας, κατοικίες προσωπικού, κοιτώνες μαθητών και κτίρια γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Στα πλαίσια του κύκλου σπουδών που προσφέρει η σχολή και στην ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση που έχει, δημιουργήθηκε η ανάγκη ενός νέου οικοτροφείου μαθητών λυκείου. Στο πλαίσιο αυτό και με την ευγενική χορηγεία του ιδρύματος Σ.Νιάρχου δόθηκε η δυνατότητα μελέτης και υλοποιήσης ενός σύγχρονου οικοτροφείου.

Το κτήριο μελετήθηκε με γνώμονα της ανάγκες της σχολής για στέγαση των φοιτητών και των κανόνων λειτουργίας της. Σαφής ήταν λοιπόν ο διαχωρισμός των δύο φύλων στο νέο οικοτροφείο. Το κτήριο αναπτύχθηκε σε δύο κάθετους άξονες με σημείο τομής την κεντρική είσοδο. Το κτήριο περιλαμβάνει 52 δωμάτια διαμονής δύο σπουδαστών με το δικό τους λουτρό και αποθηκευτικό χώρο, γραφείο ελέγχου σε κάθε επίπεδο και δύο κλιμακοστάσια κινδύνου, ένα σε κάθε κλίτος. Στο υπόγειο δημιουργήθηκε χώρος λεβητοστασίου, πλυντηρίων και αποθηκών ενώ στο νότιο τμήμα του κτηρίου και σε άμεση σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, λόγω διαμόρφωσης μελετήθηκε χώρος βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου για τους σπουδαστές. Το κτήριο πληροί όλες τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ.

Στο κτήριο αυτό εξαρχής υπήρξε ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό του με στοιχεία που θα βελτίωναν το βιοκλιματικό του προφίλ. Προς αυτήν την κατεύθυνση μελετήθηκε η θέση και ο προσανατολισμός του κτηρίου, επιλέχτηκαν εξωτερικά σταθερά σκιάδια για την νοτιοδυτική όψη και τοποθετήθηκε σε εσοχή η κυρία είσοδος του κτηρίου. Η διάσταση και η θέση των κουφωμάτων στα δωμάτια επιλέχθηκε με βάση τον επαρκή εσωτερικό φωτισμό την κατάλληλη θερμομόνωση αλλά και την δυνατότητα χειροκίνητου εξαερισμού. Ακόμη στα εκατέρωθεν κλιμακοστάσια υπάρχει η δυνατότητα ελεγχόμενου αερισμού. Εξωτερικά το κτήριο χαρακτηρίζεται από λιτές γραμμές, με τα ημικυκλικά κλιμακοστάσια να ξεχωρίζουν και να οριοθετούν το κτήριο. Η προσπάθεια ένταξης του κτηρίου στο πλαίσιο των χαμηλών κτηρίων της σχολής στέφθηκε με επιτυχία παρά των όγκο του κτηρίου. Στον τομέα αυτό σημαντική ήταν και η φροντίδα που δόθηκε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του περιβάλλοντος χώρου.

Η ένταξη του κτηρίου σε όλα τα επίπεδα αποτέλεσε πρωταρχικό σκοπό αλλά και τελικό στόχο, γεγονός που αποδεικνύεται από την μέχρι σήμερα άρτια λειτουργία του.

APXITEKTONIKH MEΛETH: Χ.ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ
ΣTATIKH MEΛETH: Α.ΠΕΤΡΑΣ, Χ.ΜΙΚΟΥ
H/M MEΛETH: Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
EΠIBΛEΨH: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Γ.Σ
ΣYNEPΓATEΣ: Δ.ΑΛΟΥΠΗΣ, Α.ΚΕΦΑΛΑ, Α.ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗ, Α.ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ, Α.ΜΑΝΤΣΙΟΥ.
TEXNIKH ETAIPIA KATAΣKEYHΣ: ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.


IΔIOKTHTHΣ: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
TOΠOΘEΣIA: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣYNOΛIKO EMBAΔO KTIPIOY: 2700 τ.μ.
XPONOΣ MEΛETHΣ: 2003
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 2004-2005
  • ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
  • ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
  • ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ