ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ALZHEIMER & ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

_NVD7384
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΑΛΛΑΣ 4*
30/10/2023

T ο έργο αφορά στην ανέγερση ενός πρότυπου κτηρίου για το Alzheimer, 2.000 περίπου τ.μ., με αντικείμενο την πρόληψη της ασθένειας μέσα από κατάλληλες παρεμβάσεις και δραστηριότητες, οι οποίες θα παρέχονται στους πολίτες με την επιμέλεια επιστημονικού προσωπικού. Το κτήριο εκτείνεται σε 3 στάθμες, υπόγειο, ισόγειο και όροφος, οι οποίες προσαρμόζονται στην κλίση του εδάφους. Στην ισόγεια στάθμη χωροθετούνται τα γραφεία διοίκησης, καθώς και οι χώροι για τις πιο συλλογικές και ομαδικές δραστηριότητες, ενώ στο όροφο χωροθετούνται οι χώροι παρέμβασης και τα ιατρεία. Στο υπόγειο διαμορφώνονται χώροι στάθμευσης και λοιποί βοηθητικοί χώροι, ενώ η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κατασκευάζεται σε ισόγεια στάθμη προς την χαμηλότερη πλευρά του οικοπέδου. Περιμετρικά του κτηρίου σχεδιάζονται χώροι πρασίνου, καθώς και επιπλέον χώροι στάθμευσης. Ο σχεδιασμός του κτηρίου βασίστηκε στην οργάνωση των απαιτούμενων χώρων γύρω από ένα κεντρικό αίθριο για την εισαγωγή περισσότερου φωτός, περισσότερο πρασίνου αλλά και για τη δημιουργία ενός καλύτερα ελεγχόμενου και ασφαλέστερου υπαίθριου χώρου, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιείται για τις σχετικές δράσεις πρόληψης. Το δώμα του κτηρίου αξιοποιείται πλήρως για τη δημιουργία επιπλέον χώρου πρασίνου αλλά και για την κατασκευή βιοκλιματικών στεγάστρων με γνώμονα την καλύτερη δυνατή ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου. Στο ίδιο πλαίσιο, οι όψεις του κτηρίου διαμορφώνονται με σκιάδια αλλά και με πράσινους τοίχους. Στόχος είναι, με έμφαση στο πράσινο, στο φως και στα χρώματα, να υλοποιηθεί ένα ποιοτικό περιβάλλον, το οποίο θα συμβάλει στο επιστημονικό έργο του προσωπικού.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Κουλουκούρης και Συνεργάτες ε.ε, Αλέξανδρος Κουλουκούρης, Στέφανος Αργυρίου, Μάνος Κοντοπίδης
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Τροπαλίς ε.τ.ε
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: Βασίλης Πιστοφίδης