ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙΑΚO ΚEΝΤΡΟ ΒEΡΟΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
22/05/2017
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙΑΚO ΚEΝΤΡΟ ΒEΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΠEΝΤΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤEΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
22/05/2017
Η κατασκευή ενός ΘΕΑΤΡΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - με δυνατότητες πολλαπλών χρήσεων στον τομέα του πολιτισμού - πρέπει σήμερα να αντιμετωπίζεται ως «παραγωγή πολιτισμού», εντεταγμένη στις υποχρεώσεις της πολιτείας αφού το πολιτιστικό αγαθό είναι αναπόσπαστο τμήμα του κοινωνικού αγαθού που έχει υποχρέωση να προσφέρει η πολιτεία.

Μ' αυτές τις αρχές, προσπαθήσαμε να συνθέσουμε και να προτείνουμε ένα συνολικό σχεδιασμό, στον οποίο ζητήματα ύφους και εικόνας του κτιρίου και της πόλης έπρεπε να «παντρευτούν» με τον αναγκαίο τεχνολογικό εξοπλισμό και να προσδώσουν, συγχρόνως, στο κτίριο τον ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ χαρακτήρα, στοιχεία απαραίτητο για τη λειτουργία που καλείται να εξυπηρετήσει. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω συντελεί στη δημιουργία κτιρίου που με τη λειτουργία του θα συμβαδίσει με τη διάρκεια των μνημείων της πόλης και θα κερδίσει κι αυτό μαζί με εκείνα την μάχη στην αναμέτρηση με το χρόνο.

Σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα το κτίριο αποτελείται από τις εξής ενότητες:

Α1 ΑlΘΟΥΣΑ - ΦΟΥΑΓΙΕ

Οι δύο χώροι αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της σύνθεσης και τοποθετήθηκαν στον κεντρικό άξονα συμμετρίας. Σκοπός των μελετητών ήταν ο επισκέπτης - θεατής με την είσοδό του στο μέγαρο κατ' αρχήν να έχει την αίσθηση της μεγαλοπρέπειας και του μνημειακού χαρακτήρα, στοιχεία που βρίσκονται σε άμεση σχέση και αρμονία με τα πολιτιστικά δρώμενα του χώρου, που αποτελούν συνέχεια της αρχικής εντύπωσης από την εξωτερική δομή του κτιρίου.

Α2 ΑlΘΟΥΣΑ

Η διάταξή της έγινε σε τρεις στάθμες:

  • Κυρίως πλατεία
  • Υπερυψωμένη πλατεία
  • Εξώστης

Η αίθουσα πήρε τη μορφή «αχλαδιού» που σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την κάλυψη της αναγκαίας ακουστικής απόδοσης. Για λόγους ακουστικής επίσης, σχεδιάστηκε ανάλογη ψευδοροφή και οι πλευρικοί τοίχοι διακοσμήθηκαν με ξύλινες κατασκευές, που πέραν της αισθητικής ανάδειξης της αίθουσας, προσφέρουν και αυτές επιθυμητά αποτελέσματα βελτίωσης του ήχου, όπως προσδιορίστηκαν από την ακουστική μελέτη. Σε ότι αφορά την ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ, όλες οι θέσεις μελετήθηκαν σύμφωνα με τις διεθνείς παραδεκτές καμπύλες, ώστε όλοι οι θεατές να έχουν την απαιτούμενη θέαση στα δρώμενα επί σκηνής. Για την υλοποίηση των ανωτέρω δημιουργήθηκαν αναβαθμοί τόσο στην πλατεία όσο και στους εξώστες.

Β. ΣΚΗΝΗ - ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Αυτή η ενότητα μελετήθηκε με τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις βασικές αρχές της Αρχιτεκτονικής σύνθεσης, αφού λόγω του αναγκαίου ύψους της συμβάλλει τα μέγιστα στη διαμόρφωσή της.

Γ. ΧΩΡΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διάφοροι χώροι του κτιρίου όπως υπόγειο - φουαγιέ έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, λαϊκής τέχνης κ.α. Στους χώρους αυτούς έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα του κλιματισμού και της υποδομής του φωτισμού. Επιπρόσθετα, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και επαφές συναγερμού στα σημεία εισόδων φροντίζουν για την ασφάλεια των εκθεμάτων. Οι χώροι αυτοί έχουν μελετηθεί ώστε να μπορούν να λειτουργούν και ανεξάρτητα από τις ώρες ή τις παραστάσεις των εκδηλώσεων του θεάτρου.

Δ. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η ικανοποίηση της απαίτησης του κτιριολογικού προγράμματος, να συνυπάρχουν στο κτίριο και γραφειακοί χώροι, επηρέασε σημαντικά τη σύνθεση του κτιρίου. Η έρευνά μας κυμάνθηκε μεταξύ του αυτονόητου μορφολογικού διαχωρισμού των δύο ενοτήτων και της ενσωμάτωσης σε μία ενιαία αυτόνομη μορφή. Η δεύτερη επιλογή κυριάρχησε στη σκέψη μας. Κτίριο δημοσίου χαρακτήρα και συμφέροντος πρέπει να έχει ΕΝΙΑΙΑ έκφραση και επιβλητική μορφή. Οι χώροι γραφείων λειτούργησαν σαν «ΣΤΕΨΗ» του κτιρίου, η δε κλειστή «ΛΟΤΖΙΑ» ενώνει (μορφολογικά) και διαχωρίζει (λειτουργικά) τις δύο ενότητες. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήσαμε δύο μεγάλες αίθουσες που έχουν τη δυνατότητα διαχωρισμού ανάλογα της ανάγκης της Δημοτικής Αρχής, με ανεξάρτητη είσοδο και ανεξάρτητο κλιμακοστάσιο. Μια τέτοια επιλογή αφήνει πάντα ανοικτή τη δυνατότητα οι αίθουσες αυτές με την καθαίρεση των κινητών χωρισμάτων να ενσωματωθούν και αυτές σε πολιτιστικές εκδηλώσεις χωρίς καμία μορφολογική αλλοίωση του συγκροτήματος.

Ε.ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Σε όλη την έκταση του οικοπέδου προβλέψαμε ένα ενιαίο χώρο για τη στάθμευση 50 αυτοκινήτων με ανεξάρτητη είσοδο (ράμπα) από την οδό Μπιζανίου. Όλα τα παραπάνω είναι τμήμα μόνο των στοιχείων που απαρτίζουν το σύνολο του πολιτιστικού συγκροτήματος και το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι αντάξιο των διαχρονικών μνημείων της πόλης και προπάντων αντάξιο των ανθρώπων της που με τις ποικίλες δραστηριότητές τους την έκαναν να μεγαλουργήσει και να αναπτυχθεί.

ΣTATIKH MEΛETH: ΤΡΟΠΑΛΙΣ Ε.Τ.Ε., Α.ΤΣΕΡΑΝIΔΗΣ
H/M MEΛETH: ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
EΠIBΛEΨH: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
TEXNIKH ETAIPIA KATAΣKEYHΣ: ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.
IΔIOKTHTHΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ


TOΠOΘEΣIA: ΒΕΡΟΙΑ
XPONOΣ MEΛETHΣ: 1997
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 1998-1999
  • ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
  • ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
  • ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ