ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
25/04/2020
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ
04/03/2020

Ηπαρούσα Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη αφορά την ανάπλαση της οδού Αποστόλου Παύλου από την οδό Κασσάνδρου μέχρι την οδό Αγ.Δημητρίου. Το έργο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία μιας τουριστικής διαδρομής που θα συνδέει μια σειρά από σημαντικά μνημεία της πόλης, η οποία θα ξεκινά από τη Ροτόντα και διά μέσου της οδού Αποστόλου Παύλου και της οδού Κάστρων θα καταλήγει στην Άνω Πόλη, με παράλληλη αποκατάσταση, όσο το δυνατόν περισσότερο, της φυσικής συνέχειας διάφορων αρχαιολογικών χώρων, όπως το ανατολικό τείχος, τα ιστορικά κοιμητήρια των διαμαρτυρομένων και των Αρμενίων καθώς επίσης και το διατηρητέο μηχανουργείο Αξυλιθιώτη ( Ισλαχανέ ). Τα μνημεία κάθε ιστορικής περιόδου κατά τη διαδρομή θα ενταχθούν στο συνολικό πλέγμα διαμόρφωσης. Βασικός στόχος του έργου είναι ο επισκέπτης να αποκομίσει αναβαθμισμένο πολιτιστικό όφελος από την επίσκεψη και να κάνει μια ευχάριστη διαδρομή.

Βασικός στόχος είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού. Αυτό εξασφαλίζεται κυρίως με την άρση της πολυμορφίας και την εξασφάλιση ενός ενιαίου, κοινού και αναγνωρίσιμου ύφους. Σημαντικά στοιχεία της πρότασης σε αυτή την κατεύθυνση είναι η αντικατάσταση των επιστρώσεων πεζοδρομίων, η οργάνωση των στοιχείων σήμανσης, η δημιουργία αστικού εξοπλισμού και υπόγειων κάδων απορριμμάτων, η προσθήκη του φωτισμού και η αντίστοιχη διαμόρφωση των προκηπίων των οικοδομών επι της οδού. Η κυριότερη σχεδιαστική απόφαση είναι η δημιουργία ενιαίου δαπέδου για τα πεζοδρόμια, τα προκήπια των οικοδομών και την διαδρομή των οχημάτων. Η απομάκρυνση των θέσεων στάθμευσης σε συνδυασμό με την προεγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων θα εξασφαλίζει αντιληπτική συνέχεια ενώ αναδεικνύεται Το Μουσείο – κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ.

APXITEKTONIKH MEΛETH: ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: EMDC


IΔIOKTHTHΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΕΠΑ
TOΠOΘEΣIA: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
XPONOΣ MEΛETHΣ: 2016 - 2017
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 2018 - 2019
ΔΩΡΕΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ