Υπηρεσίες

01

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Μελέτη Διατηρητέων (Ανάλυση – Τεκμηρίωση)
 • Αποκατάσταση – Αλλαγή Χρήσης – Eνεργειακή Aναβάθμιση Κτιρίων
 • Η πείρα 40 ετών στο σχεδιασμό και στη σύνθεση μελετών δημιουργεί προτάσεις που όχι μόνο σέβονται τις εκάστοτε απαιτήσεις αλλά αναδεικνύουν και τον περιβάλλοντα χώρο.
  Με τεχνολογικά άρτιες και ολοκληρωμένες λύσεις σχεδίασης και εφαρμογής, κατασκευάζονται έργα μοναδικής αισθητικής που χαρακτηρίζονται για τη λειτουργικότητα, την κατασκευαστική τους λεπτομέρεια και την εναρμόνιση τους με το φυσικό περιβάλλον.

  02

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Ενεργειακές Μελέτες
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
 • Με τεχνολογικά άρτιες και ολοκληρωμένες λύσεις σχεδίασης και εφαρμογής, κατασκευάζονται έργα μοναδικής αισθητικής που χαρακτηρίζονται για τη λειτουργικότητα, την κατασκευαστική τους λεπτομέρεια και την εναρμόνιση τους με το φυσικό περιβάλλον.
  03

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 • Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των έργων και ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, εφαρμόζονται πάντα πιστά οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και τηρούνται όλες οι ποιοτικές προδιαγραφές και η απαραίτητη τεκμηρίωση (έντυπα καταγραφής και ελέγχων, οδηγίες εργασίας κ.α.).
  Αντίστοιχα και στην κατασκευή του έργου γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες που έχουν σχέση με τη Διοίκηση Έργου (Project Management) και οι οποίες, ανάλογα με την περίπτωση, αφορούν σε λήψη οικοδομικών αδειών, αδειών λειτουργίας, αλλά και εγκρίσεις μελετών από αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κυκλοφοριακών επιπτώσεων, πυρασφάλειας κλπ.). Παράλληλα, με στόχο το σωστό προγραμματισμό, πραγματοποιείται έλεγχος κόστους και χρόνου από το στάδιο εκπόνησης των μελετών έως την ολοκλήρωση της κατασκευής.
  04

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Σύμβουλοι Μηχανικοί
 • Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Η διασφάλιση της άριστης ποιότητας σε όλα τα έργα είναι πρωταρχικής σημασίας και εξασφαλίζεται μέσα από ένα σύνολο διαδικασιών και αυστηρών ελέγχων.

  Μεγάλη έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες εφαρμογής και στις λεπτομέρειες της κατασκευής, πετυχαίνοντας κάθε φορά ένα υψηλό επίπεδο προδιαγραφών σε κάθε οικοδομικό έργο.

  05

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

  Με τεχνολογικά άρτιες και ολοκληρωμένες λύσεις σχεδίασης και εφαρμογής, κατασκευάζονται έργα μοναδικής αισθητικής που χαρακτηρίζονται για τη λειτουργικότητα, την κατασκευαστική τους λεπτομέρεια και την εναρμόνιση τους με το φυσικό περιβάλλον.
  Με τεχνολογικά άρτιες και ολοκληρωμένες λύσεις σχεδίασης και εφαρμογής, κατασκευάζονται έργα μοναδικής αισθητικής που χαρακτηρίζονται για τη λειτουργικότητα, την κατασκευαστική τους λεπτομέρεια και την εναρμόνιση τους με το φυσικό περιβάλλον.
  06

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Η διασφάλιση της άριστης ποιότητας σε όλα τα έργα είναι πρωταρχικής σημασίας και εξασφαλίζεται μέσα από ένα σύνολο διαδικασιών και αυστηρών ελέγχων.

  Μεγάλη έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες εφαρμογής και στις λεπτομέρειες της κατασκευής, πετυχαίνοντας κάθε φορά ένα υψηλό επίπεδο προδιαγραφών σε κάθε οικοδομικό έργο.

  Ταυτόχρονα, η ιδιαίτερη τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε και στον τομέα αντιπαροχών, αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας από την υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού έργων, δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μοναδικών οικιστικών κατασκευών. Κατασκευές που παρέχουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε επίπεδο μελέτης και συνδυάζονται με άριστα ποιοτικά υλικά και τις πλέον σύγχρονες χρήσεις στην κατασκευή, δημιουργώντας ένα αισθητικό αποτέλεσμα που υπερέχει.

  Τελικός στόχος κάθε έργου, μικρού ή μεγάλου, η πλήρης ικανοποίηση του ανθρώπου και των καθημερινών του αναγκών και απαιτήσεων με ποιοτικές κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και σέβονται το περιβάλλον.