ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ
04/03/2020
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
03/03/2020

Το έργο αφορά στην ανάπλαση της οδού Αγίου Μηνά από την οδό Βενιζέλου μέχρι την οδό Ίωνος Δραγούμη. Το έργο αυτό προτάθηκε στο πλαίσιο των αναπλάσεων των οδών πλησίον κτιρίων ειδικού ενδιαφέροντος με γνώμονα την βελτίωση και προβολή αυτών προς τον επισκέπτη και την δημιουργία μίας συνολικής αστικής εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό η ανάδειξη της οδού Αγ. Μηνά στο συγκεκριμένο τμήμα σηματοδοτεί την προσέγγιση στο Μουσείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (ΙΚΘ) που έχει έντονη επισκεψιμότητα και την συνέχεια διαμόρφωσης της οδού -έχει υλοποιηθεί το τμήμα από την οδό Κατούνη μέχρι την Ίωνος Δραγούμη- έως την οδό Βενιζέλου όπου και τερματίζει. Η περιοχή έχει αυξημένη εμπορική κίνηση κατά την διάρκεια της ημέρας ενώ βρίσκεται πλησίον της περιοχής ‘Λαδάδικα’ με έντονη νυχτερινή ζωή.

Βασικός στόχος είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού. Αυτό εξασφαλίζεται κυρίως με την άρση της πολυμορφίας και την εξασφάλιση ενός ενιαίου, κοινού και αναγνωρίσιμου ύφους. Σημαντικά στοιχεία της πρότασης σε αυτή την κατεύθυνση είναι η οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης, η αντικατάσταση των επιστρώσεων πεζοδρομίων, η οργάνωση των στοιχείων σήμανσης, αστικού εξοπλισμού και των κάδων απορριμμάτων, η βελτίωση του φωτισμού και η δενδροφύτευση. Η κυριότερη σχεδιαστική απόφαση είναι η δια πλάτυνση του πεζοδρομίου εκατέρωθεν της οδού παράλληλα με την διατήρηση της υφιστάμενης γραμμής τραμ που εμφανίστηκε κατά την διάρκεια του έργου, την απομάκρυνση των περισσότερων θέσεων στάθμευσης σε συνδυασμό με την συνέχιση των υλικών επέμβασης, που εξασφαλίζει αντιληπτική συνέχεια και μεγαλώνει οπτικά τον χώρο. Η διαμόρφωση της οδού έχει θεωρηθεί μέσα από το πρίσμα της συνολικής αναβάθμισης του δικτύου αστικών υπαίθριων χώρων της περιοχής, που στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου τουριστικού περιπάτου, ο οποίος συνδέει αξιόλογα σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης.

APXITEKTONIKH MEΛETH: ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: EMDC


IΔIOKTHTHΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΕΠΑ
TOΠOΘEΣIA: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
XPONOΣ MEΛETHΣ: 2016 - 2017
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 2018 - 2019
ΔΩΡΕΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ