ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29/07/2019
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
07/11/2017

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δ.Θ και για την εκπλήρωση της αποστολής του επιχειρησιακού προγράμματος 2015-2019, συντάχθηκαν δράσης τοπικής ανάπτυξης σχεδιασμού του Δ.Θ. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής προτάθηκαν και εκτελέσθηκαν μία σειρά έργων μέσο της χρηματοδότησης από το ΙΣΝ.

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΡΟΤΟΝΤΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ – ΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΩΝ – ΑΝΩ ΠΟΛΗ)

Το έργο αφορά στη δημιουργία μιας τουριστικής διαδρομής που θα ξεκινά από τη Ροτόντα και διά μέσου της Αποστόλου Παύλου και της οδού Κάστρων θα καταλήγει στην Άνω Πόλη με παράλληλη αποκατάσταση, όσο το δυνατόν περισσότερο, της φυσικής συνέχειας διάφορων αρχαιολογικών χώρων και όπως το ανατολικό τείχος, τα κοιμητήρια των διαμαρτυρομένων και της αρμενικής κοινότητας καθώς επίσης και το διατηρητέο μηχανουργείο Αξυλιθιώτη. Τα μνημεία κάθε ιστορικής περιόδου κατά τη διαδρομή θα ενταχθούν στο συνολικό πλέγμα διαμόρφωσης.

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει δυο επιμέρους έργα:

  • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΡΩΝ

Η περιοχή ανάπλασης περιλαμβάνει τμήμα της οδού Κάστρων και συγκεκριμένα το χώρο που βρίσκεται μεταξύ των Ρωμαϊκών-Βυζαντινών Ανατολικών Τειχών και των Διατηρητέων μνημείων, δηλαδή το Μηχανουργείο Αξυλιθιώτη και τα Κοιμητηρίων των Προτεσταντών και Αρμενίων.

  • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΤΟΝΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ

Η ανάπλαση αφορά την μετατροπή της οδού Αποστόλου Παύλου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, στο τμήμα από Αγίου Δημητρίου ως Μελενίκου και σε πεζόδρομο, στο τμήμα από Μελενίκου ως Κ. Μανωλάκη. Επίσης, αφορά στον ανασχεδιασμό του τμήματος της Αποστόλου Παύλου στο Τουρκικό Προξενείο ως χώρου υποδοχής, στάσης και κίνησης των πεζών.

APXITEKTONIKH MEΛETH - ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: EMDC
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΜΕΚ - ΜκΚ Τεχνικά Έργα


IΔIOKTHTHΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΕΠΑ
TOΠOΘEΣIA: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
XPONOΣ MEΛETHΣ: 2016 - 2017
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 2018 - 2019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.150.000 €
ΔΩΡΕΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
  • Touristikos-per-2
  • Touristikos-per-5
  • Touristikos-per-5